SERVICUL DE DEZVOLTARE A LOCALITATII:

Serviciul de Dezvoltare a Localitatii

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de LOCUINTE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Memoriu tehnic - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000, scara 1:500 - 2 exemplare.
 • Plan de situatie pe ridicare topo in stereo 70 - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism.

In cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai trebuiesc urmatoarele:

 • Certificat de inmatriculare la registrul comertului - copie.
 • Statutul firmei - copie.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru OPERATIUNI NOTARIALE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000.Copie cadastru.
 • Extras de carte funciara emis de Judecatoria Buftea.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Certificat de urbanism.
 • Anexa la cerere.
 • Act de proprietate pe teren - copie legalizata.
 • Proiectul de arhitectura complet - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Avizele prevazute in Certificatul de urbanism in copie si original.
 • Dovada achitarii taxei de Autorizatie de construire.

TAXA DE AUTORIZARE:

 • 0,5% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea atorizatiei - pentru construirea de LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizariei - pentru construirea ALTUI OBIECTIV DECAT LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizatiei - pentru IMPREJMUIRE.
 • 800 LEI - pentru BRANSAMENTE.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (APA - CANAL, ELECTRICA, GAZE NATURALE):
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie sau Certificat fiscal.
 • Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz) intocmit de: firma agreata de Consiliul local - pentru APA - CANAL - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism, taxa de sapatura pe domeniu public.

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea de NUMAR FACTORIAL:
 • Cerere pentru acordarea de numar factorial.
 • Copie act de proprietate pe teren - 2 exemplare.
 • Copie Autorizatie de construire sau act de proprietate pe cladire - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei - 6 lei.

» sus

 1. Acte necesare RECEPTIEI LA FINALIZAREA LUCRARILOR:
 • Cerere pentru realizarea receptiei.
 • Copie dupa Autorizatia de Construire.
 • Dovada achitarii de regularizare a taxei de Autorizatie de construire.
 • Proces verbal pentru impunerea constructiei la circa financiara.

» sus

Servicii OnLine

Protectie sociala