1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico- financiare și sociale, integrare europeană, buget-finanțe, gospodărie comunală, urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, servicii, comerț, administrația publică, juridică, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei:

 • VOICU ELENA
 • GHEORGHE CHIRAȚA
 • PASCU MARIUS-ALEXANDRU
 • PENA MARIAN
 • GHERGHE SILVIA RODICA

» sus

2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, activități sportive, agrement, turistice și agricultură:

 • TUDOR NICULAE
 • IONIȚĂ CRISTINA-GEORGIANA
 • COANDĂ VICTORIA
 • PENA MARIAN TRAIAN
 • PUTINEANU ADRIAN

» sus

3. Comisia pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:

  • UȚĂ RAZVAN ALEXANDRU
  • OBRIȘCĂ TUDOR
  • GHENE MIRCEA MIREL
  • TREPĂDUȘ MARIEAN
  • NICULAE RUXANDRA

» sus

Servicii OnLine

Protectie sociala