La propunerea primarului Gabriel Dumanica, Consiliul local Afumati a aprobat ca incepand cu data de 1 septembrie 2022, Primaria comunei Afumati sa deconteze contravaloarea a 10 calatorii/luna la transportul metropolitan pentru categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in comuna Afumati, judetul Ilfov, ale caror drepturi obtinute din pensie, sau dupa caz, din pensii cumulate, nu depasesc suma de 2.000 lei.

Facilitatile vor fi acordate in baza urmatoarelor documente:

Cererile insotite de acte doveditoare vor fi depuse la registratura primariei Comunei Afumati pana la data de 20 ale lunii, in vederea decontarii pentru luna in curs.

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la nr de telefon 0372.939.872 - compartiment Asistenta Sociala.