Taxe si Impozite Locale - comuna Afumati

Comunicat privind depunerea declaratiilor fiscale pentru stabilirea cuantumului impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice si juridice.

Potrivit Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele fizice care la 31 decembrie 2015 detin in proprietate o locuinta cu destinatie nerezidentiala sau mixta, unde au inregistrat sediul social, trebuie sa depuna o declaratie la Directia Taxe si Impozite Afumati, pana la 31 martie 2016, chiar daca nu isi desfasoara activitatea acolo.

Formularul declaratiei este conform Modelului "2016 ITL 001" in cazul persoanelor fizice si Modelul "2016 ITL 002" in cazul persoanelor juridice. Modelele au fost aprobate prin ordinul comun al MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22.12.2015, publicat in Monitorul Oficial la 29.12.2015.

Declaratiile de impunere privind impozitul pe cladiri pentru persoanele FIZICE si JURIDICE se pot descarca de pe site-ul institutiei (http://www.primariaafumati.ro), sau se pot procura in format tipizat de la Serviciul Taxe si Impozite com. Afumati, jud. Ilfov.